Personeelstekort in de horeca EN DE 8 KANSEN DIE ER LIGGEN

"How not to waste a good crisis."

 // Jamezz ADVIES

Personeelstekort horeca

 

Het personeelstekort loopt de spuigaten uit in vrijwel alle sectoren, waarbij de horeca het mogelijk als zwaarste mag ontgelden. Het land gaat gebukt onder de personele schaarste en dagelijks worden we via de nieuwsplatformen doodgegooid met de ellende die het voor veel ondernemers en consumenten teweeg brengt.

Het personeelstekort wordt uiteraard gezien als een groot probleem, wat het ook zeer zeker is. Echter, het  biedt voor met name de Nederlandse horecaondernemer ook enorme kansen. Kansen die nú gegrepen moeten worden, niet over 2-3 jaar, nu.

Kansen die het leven van de Nederlandse horecaondernemer structureel doen ontzorgen en vergemakkelijken.

Veel ondernemers hebben de hoop dat het personeelstekort straks wel weer inkrimpt. Helaas heeft het er alle schijn van dat dit in de komende jaren niet zomaar zal gaan gebeuren.

Lees in dit artikel te oorzaken, problemen, en de 8 kansen voor elke horeca ondernemer om het personeelstekort om te zetten.

 

DIEPERLIGGENDE OORZAKEN PERSONEELSTEKORT

De huidige situatie is enkel een na-escalatie van trends die al jaren gaande waren die enkel werden gekatalyseerd door corona.

De arbeidskrapte is naar voren geschoven en zou zich, kijkend naar alle voorafgaande trends, naar alle waarschijnlijkheid op een later moment alsnog naar een chronisch personeelstekort ontwikkelen. Door corona heeft de samenleving dit alleen in abrupte vorm om de oren gekregen, waardoor anticiperen en voorbereiden haast onmogelijk was.

 

 

1. DE DRAGERS VAN HET PERSONEELSTEKORT

 

Het personeelstekort had een behoorlijke aanloop, die werd aangewakkerd door verschillende ontwikkelingen:

 • • Mensen kregen meer mogelijkheden tot alternatieve inkomsten. Er volgden steeds meer (jonge) crypto-/aandeleninvesteerders, dropshippers en online affiliate ondernemers.
 •  
 • • Onder de jongeren werd de lust naar het werknemerschap minder. Trends als de FIRE-movement (First Invest, Retire Early) is een voorbeeld waaruit dit blijkt. 
 •  
 • • Er was een enorme, constante toename van het aantal ZZP'ers. De macht in eigen hand, werken wanneer, en zoveel (zo weinig) jij wilt. Op zoek naar een betere work-life balance. 
 •  
 • • Veranderende perceptie van werk (het leven buiten werk heeft een hoger belang gekregen)
 • Papadagen, vaderschapsverlof, mental heatlh days, en er komt nog meer aan. 
 •  
 • • Opkomst van concurrerende markten voor horecapersoneel,  zoals de flitsbezorging die hogere lonen biedt, aantrekkelijkere werktijden en lagere flexibliteitseisen stelt.
 •  
 • • Vergrijzing van de samenleving.
 •  
 • • De drie- en vierdaagse werkweek. Mensen maakten al steeds minder arbeidsuren, en zoals eerder benoemd: de work-life balance wordt steeds belangrijk. 

 

Personeelstekort horeca

 

2. HOE KATALISEERDE COVID-19 DEZE TRENDS TOT EEN EXPLOSIEF PERSONEELSTEKORT?

 • • Personeel werd ontslagen/had geen werk meer
 •  
 • • Door de vele flex-contracten bleek de West-Europese Horecatijger maar weinig beschermd en het bleek dat deze contracten hen er in tijden van werkloosheid niet doorheen konden trekken.
 •  
 • • De GGZ eiste een bak met jongvolwassen (potentieel) horecapersoneel op, die ook nog eens gemiddeld beter betaald werden.
 •  
 • • Personeel ging op zoek naar stabielere alternatieven.
 •  
 • • Personeel ging reizen in het buitenland en stelde de carrière tijdelijk uit.
 •  
 • • Horecapersoneel kreeg ruimte voor het bewust worden dat de horeca in de standaard zwaar was, extreme flexibiliteit verwachtte en doorgaans in vergelijking vaak slecht betaalde.
 •  
 • • Door de onzekere toekomst met corona nam ook het vertrouwen in een stabiele carrière af in de horecasector.
 •  
 • • Remote werken werd populairder, wat in de horeca helaas niet mogelijk is.

De Nederlandse horecaondernemer heeft dus te kampen gehad met ontwikkelingen waar zij zwaar door gedupeerd werden, deels de sector te verwijten, maar grotendeels door externe en nieuwe factoren.

Door de onverwachte versnelling van de trends is het de ondernemer niet aan te rekenen dat zij zich nu in deze situatie bevinden. De situatie waar zij zich over enkele jaren in bevinden anderzijds weer wél. Uitzonderingen daar gelaten.

De technische handvaten zijn er, het succes hangt er nu met name van af zij nu handelen en de technische handvaten beetnemen die hen aangereikt worden.

Voor de vooruitkijkende ondernemer blijkt dat de huidige situatie juist ruimte biedt voor een technische fundering waar permanent uitdagingen kunnen worden opgelost die al ver pré-corona en pré personele trends speelden.

 

3. INNOVATIE DRAAGVLAK

De ondernemer heeft het draagvlak voor innovatie met name te danken aan de media en de klagende menigte. Doordat iedere dag het schrijnende personeelstekort wordt uitgelicht en bevestigd, is er nu bij de gasten begrip en goedkeuring ontstaan onder de horecabezoekers voor technische innovatie.

Zij begrijpen inmiddels beter dat een ondernemer nu gebonden is om alternatieve invullen te geven voor het personele gat dat is ontstaan.

Het begrip voor het nog niet implementeren van de beschikbare techniek is echter tijdelijk, totdat het omslaat tot een gefrustreerd onbegrip waarom je niet geïnnoveerd hebt.

Want waar wij vroeger gecharmeerd waren van de man die de straatlantaarns in de wijk kwam aansteken, zouden wij nu behoorlijk veel onbegrip tonen wanneer we door het donker naar huis rijden, omdat er voor jouw buurt vandaag even geen lantaarnaansteker ingepland kon worden.

 

4. JUISTE TIJD

 

Technologisch ondersteuning in de horeca vereiste vier technologische staanders voor succes. Waar deze vijf jaar geleden nog niet volgroeid waren, hebben deze inmiddels een stabiele vorm aangenomen:

 • 1. Internet toegang: vrijwel iedere volwassen heeft inmiddels permanente internet toegang tot het internet en er is vrijwel overal stabiele wifi aanwezig voor horecasystemen.
 •  
 • 2. Smartphone bezit: Met 93% heeft de Nederlandse markt wereldwijd de hoogste smartphone-penetratie.
 •  
 • 3. QR-gewenning: QR is volledig geïntegreerd en vertrouwd in de samenleving. Onder andere de overheid (Digi-D) heeft dit als standaard gehanteerd voor het 2FA inlogsysteem.
 •  
 • 4. De Nederlander is doorgaans volledig bekend en comfortabel met online betalingen.

Omdat dit draagvlak anno 2022 onder de Nederlandse horecagast aanwezig is en de techniek gereed is voor innovatie, biedt dit ruimte voor enorme kansen.

In Nederland is deze situatie een stuk gunstiger dan in vele andere landen. Daar kampen zij nog met een hoog gebruik van cash geld, minder QR-adaptie, minder online betalingen of minder smartphone bezit.

 

8 kansen voor ondernemers om nú te handelen

 

KANS 1: STRUCTUREEL DE HOOGSTE KOSTENPOST VERLAGEN

Waar het bedrijfstechnische vuistregel 30% is,  bedragen de gemiddelde loonkosten in de horeca 40 tot 60% van de omzet. Dit was pré-corona al het geval. Met de opkomende concurrentie op de personele wervingsmarkt ziet het er voorlopig niet naar uit dat deze verhouding zal verbeteren. 

Door de inzet van technische ondersteuning als bestelzuilen, QR-bestelsoftware en afhaal- en bezorgwebshops, kan met een lagere personele bezetting hetzelfde of meer aantal gasten binnen acceptabele wachttijd bediend worden.

"Ja, maar die techniek doet af aan de gastenbeleving" - nee, een gast een half uur laten wachten doet af aan de gastenbeleving (en je mist trouwens inkomsten).

Het gebruik van deze technische ondersteuning leidt al snel tot een significante afname in personele kosten in verhouding tot de omzet. Afhankelijk van de inzet en de toepasbaarheid van de techniek leidt dit tot een gemiddelde verhoudingsverbetering van 20 tot 30%.

Ook door het gebruik van tafelreserveringssoftware, de inzet van SEO/SEA, social media, loyaliteitsplatformen en e-commerce optimalisatie kunnen bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht en kan de reikwijdte én gastenbinding aanzienlijk verbeteren.

 

Personeelstekort horeca

 

KANS 2: LAGERE STRUCTURELE PERSONELE AFHANKELIJKHEID

Door als ondernemer jezelf en je personeel technisch te laten ondersteunen zorg je ervoor dat je minder afhankelijk bent van je personele bezetting. Je bent veel beter bestand tegen het onderliggende probleem: de wisselende druktes.

Is het rustig, bedient het personeel gewoon volledig de gasten. Begint de gemiddelde wachttijd onacceptabel lang te worden, dan bepaalt de gast vanzelf om te grijpen naar de smartphone of aan te sluiten bij de bestelkiosk. Scheelt je toch een hoop "wie-o-wie-heeft-vanmiddag-tijd-om-bij-te-springen?-🙏🙏-appjes" in de groepsapp.

 

KANS 3: EEN CONSTANT SCHILD TEGEN OVERHEIDSRISTRICTIES

Of je het er nu mee eens bent of niet, de ondernemer moet realistisch naar de toekomst blijven kijken. Hierbij kun je al snel concluderen dat de toekomst allerminst zeker is, en dat het verleden leert dat ongeacht de vele voorgestelde alternatieven, vergaande restricties kunnen worden opgelegd en gehandhaafd. Het is dan ook nu de kans je als ondernemer hiervoor te wapenen door:

 • • Jezelf actiever profileren op social media en zorgen dat wanneer bezorging of afhaal het enige alternatief is, je bovenaan het rijtje staat wanneer de gast online op zoek gaat.
 •  
 • • Jezelf de flexibiliteit geven om snel te kunnen schakelen van bestelproces. Wij hebben gedurende de restricties gezien dat ondernemers binnen enkele uren hun QR-applicaties omtoverden tot webshop voor afhaal en bezorging. Of ondernemers die een afhaalloket konden openen met gebruik van een kiosk of QR-toepassing.
 •  

KANS 4: CREËER EEN INNOVATIEBASIS

Naast het efficiëntere werken en de gemiddeld 32% hogere bestelwaardes dat een bestelplatform creëert, biedt het tevens een stabiele fundering voor toekomstige innovatie. Waar veelal niet in eerste aan gedacht wordt, is dat een QR-applicatie, webshop of kiosk ook bijdraagt aan een hogere gastenbinding.

Door de mogelijkheid tot het gebruik en verstrekken van kortingscodes en emailmarketing, én het kunnen koppelen van loyaltyprogramma’s, creëer je als ondernemer dat het aantrekkelijker wordt voor de gast om terug te komen naar jouw onderneming.

Door deze integraties heeft de ondernemer meer binding met zijn of haar gast, ook al is deze kilometers van hen vandaag. Door goed ingerichte emailmarketing en loyalty kun je de gast bijvoorbeeld gericht op de hoogte stellen van nieuwe evenementen, belonen bij meervoudige bezoeken, en hen een dag voor de verjaardag feliciteren en uitnodigen om bij jou de borrel te houden.

Jouw tamtam wil je laten horen op de plaatsen waar de meeste potentiële gasten zijn, die passen bij jouw doelgroep. Doordat de Nederlander gemiddeld 107 minuten per dag op de sociale platform te vinden is, is dit dan ook de belangrijkste plek waar de ondernemer zich wil laten zien.

Veel ondernemers hebben moeite met het verkrijgen van een grote online following, maar begrijpen de toegevoegde waarde. Met name de eigen bezorg-/afhaalwebshops en QR-applicatie kunnen hier een enorme boost aan geven. Door de gast na de online bestelling of betaling direct door te leiden naar bijvoorbeeld de Instagram pagina van het betreffende restaurant, genereer je een massa aan traffic over jouw IG-account.

Hang hier in de app of op het IG-profiel een follow, like, tag, review of share actie aan, en je ziet jouw online achterban met de dag groeien, plus je plaats op de Google review lijst stijgt. Door de grotere following wordt het voor jou ook een stuk eenvoudiger om jouw gelegenheid vol te krijgen wanneer je een paar weken later een post plaatst dat jullie live muziek hebben aankomende vrijdag.

Tip: Of wat dacht je van ten behoeve van personeelswerving het publiek te laten weten dat jouw aankomend personeel tegenwoordig gratis mag sporten bij de naastgelegen sportschool en er een aanmeldbonus is?

 

Personeelstekort horeca

 

KANS 5: DRAAG JE STEENTJE BIJ

Inhakend op de kans hierboven, wordt deze methode ook veel gebruikt voor een bijdrage aan een door de ondernemer gekozen doel. Zo kan de ondernemer bijvoorbeeld op dezelfde manier awareness creëren voor specifieke onderwerpen en eventueel vragen om een bijdrage voor een door hen gekozen doel. Behoud van de buurt, het WNF, Oekraïne, Kinderen In Nood. Dagelijks zien wij via het platform donaties binnen komen.

 

KANS 6: ZORG VOOR STRUCTUREEL HOGERE OMZET

Door de hogere doorloopsnelheid en een geautomatiseerde cross- en upsell realiseren de betere bestelplatformen tot wel 30% hogere omzet. Deze functionaliteiten kunnen op basis van handige assertieve en psychologische toepassingen verwerkt worden. Zo worden producten met elkaar gekoppeld, kunnen categorieën naar uitgelicht of naar marge worden ingedeeld, en kunnen menukaarten en prijzen op verschillende tijden van de dag of week automatisch gewisseld worden.

 

KANS 7: ELIMINEER NEE-VERKOOP

Nee-verkoop zal niet meer voorkomen. Doordat de digitale menukaart direct is aan te passen kan de ondernemer het niet-voorradige product direct uitschakelen waardoor deze nooit meer een optie of product te zien krijgt dat helaas niet beschikbaar is.

 

KANS 8: BLIJF VOOROP LOPEN

De horecaondernemer is al tijden niet alleen maar horecaondernemer. Of zouden niet alleen dát moeten zijn. Of de interesse er nu ligt of niet, anno 2022 ben je als horecaeigenaar ook online entrepreneur. Aangesloten bij een platform zul je vaak meegedragen worden met de nieuwste ontwikkelingen. Wordt NFC het nieuwe QR? Dan biedt het betere platform jou deze mogelijkheid. Neemt TikTok de wereld over? Koppel je jullie nieuwe account toch gewoon. Samenwerken met de lokale wijnhandel? Laat je de gasten toch ook gewoon via de app een doosje voor thuis bestellen, na het bij jou geproefd te hebben? Nieuwe populaire betaaltoepassing? Wordt die vanzelfsprekend gekoppeld.

Omdat een proactief bestelplatform constant dient te ontwikkelen, lift je hier automatisch op mee, én heb je een vaste innovatiepartner. Is er wat nieuws? Dan lees je het in hun updates, release notes, de nieuwsbrief, of hoor je het van jouw contactpersoon.

 

CONCLUSIE: "Never waste a good crisis."

“Never waste a good crisis”. Iedere crisis biedt namelijk veel kansen. Zo biedt de 2022 variant de Nederlandse horeca ondernemer dus niet alleen structureel de allergrootste en onzekere kostenpost, maar ook nog eens een mogelijkheid heeft om op efficiëntere wijze meer omzet te genereren. Daarbij is dit de kans om een boost te geven aan de online reikwijdte, meer online binding te creëren en mee te gaan met de nieuwe samenleving, én te innoveren.

Het is nu aan de Nederlandse ondernemer om gebruik te maken van het innovatiedraagvlak dat voor en door hen is gecreëerd. Dit is de tijd waar de juiste vereisten bij elkaar zijn gekomen.

Het is nu de verantwoordelijkheid aan de ondernemer om kansen te grijpen en te accepteren dat de samenleving verandert. Het zou namelijk anders goed kunnen zijn dat straks vele gasten jouw onverlichte lantaarnstraatje voorbij zullen lopen, omdat ze de opvallende nieuwe lantaarns in de rest van de wijk al van mijlenver zagen schijnen.

Mis geen relevante updates en schrijfje in voor onze nieuwsbrief!

 

// Overleg met onze experts

Contact

© Jamezz 2023 // Algemene voorwaarden // Privacy verklaring // Cookies

server img Link naar Webfit Multimedia Webfit Multimedia